Ushio to Tora (うしおととら) First Impression

Ushio to Tora (うしおととらUshio to Tora Key Image

Director: Satoshi Nishimura, Series Composition: Kazuhiro Fujita, Toshiki Inoue Original Creator: Kazuhiro Fujita, Character Designer, Chief Animation Director: Tomoko Mori, Music: Eishi Segawa, Art Director: Tomoyuki Shimizu

Voice Actors:  Tasuku Hatanaka (Ushio Aotsuki), Rikiya Koyama (Tora), Mikako Komatsu (Asako Nakamura) Kiyono Yasuno (Mayuko Inoue), Ai Kayano (Omamori-sama), Keiji Fujiwara (Shigure Aotsuki), Kiyono Yasuno (Mayuko Inoue), Maaya Sakamoto (Sumako Aotsuki), Mamoru Miyano (Giryou),

Studio: MAPPA, Studio VOLN,

Airing Date: July 03rd, 2015

Website

MyAnimeList Entry

Ushio to Tora Temple

The story begins at a Shinto temple run by a priest named Shigure Aotsuki (Keiji Fujiwara). He lives with his son, a middle-school student named Ushio (Tasuku Hatanaka). The two have your standard issue squabbling father-son relationship typically seen in shounen shows.
Ushio to Tora Father and Son

Continue reading “Ushio to Tora (うしおととら) First Impression”