Tokyo Tribe Trailer and Information

Tokyo Tribe    

Tokyo Tribe Film Poster

Japanese: トーキョー トライブ

Romaji: To-kyo- Toraibu

Release Date: August 30th, 2014 (Japan)

Running Time: 116 mins.

Director: Sion Sono

Writer: Sion Sono (Screenplay), Santa Inoue (Original Manga)

Starring: Ryohei Suzuki, Young Dais, Nana Seino, Ryuta Sato, Riki Takuechi, Denden, Shota Sometani, Shoko Nakagawa, Yosuke Kubozuka, Takuya Ishida, Shunsuke Daito, Yui Ichikawa, Mika Kano,

Continue reading “Tokyo Tribe Trailer and Information”