Ping Pong: The Animation Series Review– Enter the Hero

Ping Pong   Ping Pong the Animation

Staff: 

Director: Masaaki Yuasa, Original Creator: Taiyo Matsumoto, Character Design: Nobutake Ito,

Voice Actors:

Fukujuro Katayama as Yutaka “Peco” Hoshino, Kouki Uchiyama as Makoto “Smile” Tsukimoto, Masako Nozawa as Obaba, Shunsuke Sakuya as Ryuuichi “Dragon” Kazama, Subaru Kimura as Manabu “Demon” Sakuma, Yosei Bun as Kong “China” Wenga, Yuusaku Yara as Jo Koizumi

Studio: Tatsunoko Production

Premiere Date: Spring 2014

Website

Continue reading “Ping Pong: The Animation Series Review– Enter the Hero”